شعبه‌ی اول

مدیریت: هادی احمدی

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، بین چهار راه مجیدیه و ۱۶ متری اول، پلاک ۱۰۸۸

تلفن: ۰۲۱۲۲۵۲۳۱۴۵ - ۰۲۱۲۲۳۰۶۶۰۲

فکس: ۰۲۱۲۲۳۳۲۴۵۲

پست الکترونیک: info@amirhossein-nuts.com

شعبه‌ی دوم

مدیریت: هادی احمدی

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، بین باقری و رشید، جنب بانک انصار، پلاک ۲۱۲

تلفن: ۰۲۱۷۷۲۹۳۷۰۳

فکس: ۰۲۱۲۲۳۳۲۴۵۲

پست الکترونیک: info@amirhossein-nuts.com

ارسال پیام