هادی احمدی

هادی احمدی در سال ۱۳۴۹ در شهرستان بندر انزلی متولد شد. وی در سال ۱۳۷۰ و پس از سپری نمودن خدمت مقدس سربازی فعالیت خود را در زمینه ی خشکبار آغاز نمود. پس از هشت سال فعالیت در کنار آقای سید ایوب حسینی که خود از پیشگامان و کارآفرینان این صنف می باشد و با یاری خدا خشکبار امیرحسین را دایر نمود.

حمید رستگار

امین شریفی